Barn- och ungdomsnämndens flerårsstrategi, personaltäthet etc

Alingsås.se - Nyheter | fredag, 20 december 2013 | 10:01 | Ingen kommentarer
Mötets datum: 
tis, 2013-12-10
Protokoll från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2013-12-10. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

Flerårsstrategi 2014-2016 Barn- och ungdomsnämnden.

Pedagogisk måltid 2014

Budgetuppföljningar 2013

Väsentlighets- och riskanalys - internkontroll 2013 och åtaganden

Personaltäthet för kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg 2013

Åtgärder för ökad syselsättning med inriktning mot unga arbetslösa - satsning 100

Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola kalenderåret 2014

Val av kontaktpolitiker 2011-2014 - kompletteringsval

Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret 2013-2014

Ny översiktsplan för Alingsås kommun

Dokumenthanteringsplan för barn- och ungdomsförvaltningen 2014

Delegationsbeslut redovisade 2013, central administration

Meddelanden

Förslag om gemensam antagningskö för förskolor och skolor

Bilaga
Læs hele artiklen
Kilde
Alingsås.se - Nyheter

Skriv bemærkninger til artikel

Din email adresse vil ikke blive offentliggjort..Felter der skal udfyldes er markeret med *


Populær artiker i Alingsås

Mest læste artikler

ARENA 11

Alingsås.se - Nyheter | torsdag, 22 december 2011 | 16:08
Infoga bild [...] læs mere